Złomowanie pojazdów a OC i AC

Czy złomowanie pojazdów można przeprowadzić dopiero pod koniec okresu ochronnego OC? A może nie trzeba, lecz warto zaczekać? Czy jeśli musisz oddać zniszczony pojazd na auto złom jak najszybciej, najlepiej teraz, odzyskasz pieniądze za OC bądź ubezpieczenia fakultatywne: AC, NNW, Assistance? Poznaj odpowiedzi!


Czy złomowanie aut uprawnia do odzyskania OC?

W świetle prawa każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w urzędzie komunikacji, a więc taki, który zyskał prawo do uczestnictwa w ruchu drogowym, musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Kiedy jednak ma miejsce kasacja pojazdów, taki pojazd przestaje istnieć. To wystarczająca przesłanka do wyrejestrowania go, a co za tym idzie odzyskania OC.

Nie ma znaczenia, czy oddasz pojazd na auto złom tuż po przedłużeniu OC, w połowie okresu ochronnego, czy dopiero pod koniec. Proces odzyskania pieniędzy za ubezpieczenie samochodowe przebiegnie tak samo. Różnić się będzie jedynie kwota, jaką uzyskasz.

Czy oddanie pojazdu na auto złom umożliwia odzyskanie pieniędzy za ubezpieczenia nieobowiązkowe: AC, NNW, Assistance?

Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy na auto złom oddajesz samochód, dla którego wykupiłeś dodatkowe ubezpieczenie samochodowe (OC lub cały pakiet). Kasacja pojazdów i związane z nią wyrejestrowanie stanowi jedną z przesłanek do natychmiastowego wygaśnięcia ochrony AC, NNW i Assistance. Kompletne informacje znajdziesz w umowie podpisanej z ubezpieczycielem.

Jeżeli wiesz, że Twój pojazd nie nadaje się do poruszania do ulicach, nie czekaj z utylizacją. Każdy dzień zwłoki sprawia, że złomowanie pojazdów zapewni Ci mniejszą kwotę odzyskanych pieniędzy.

Co zrobić, by odzyskać pieniądze za ubezpieczenie samochodowe po kasacji pojazdów?

Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy wydanych na ochronę samochodu – zarówno OC, jak i dodatkową – powinieneś zwrócić się do swojego ubezpieczyciela. Dla Twojej wygody towarzystwa zezwalają na rozwiązanie umowy listownie lub mailowo, jeśli załączysz skan dokumentu.

Jak wspomnieliśmy, złomowanie pojazdów umożliwia właścicielowi zutylizowanego samochodu na wyrejestrowanie go. Z zaświadczeniem udasz się do ubezpieczyciela, którego obowiązkiem jest wyliczenie kwoty za niewykorzystany okres OC, AC, NNW czy Assistance. Ów niewykorzystany okres liczy się od dnia oddania pojazdu na auto złom bądź wyrejestrowania do ostatniego dnia ochrony. Ponadto rozwiązanie umowy zwalnia Cię z płacenia kolejnej składki.

Kasacja pojazdów a ubezpieczenie – o tym pamiętaj!

  1. Jeśli oddałeś samochód na auto złom i wyrejestrowałeś je, po przedłożeniu dokumentu ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić Ci wypłacenia pieniędzy za niewykorzystany okres.
  2. Ubezpieczyciel nie ma obowiązku śledzić, który klient dokonał kasacji pojazdów. O powiadomienie go musisz zadbać sam.
  3. Abyś odzyskał część pieniędzy, musisz okazać ubezpieczycielowi odpowiedni dokument, najczęściej potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu.
  4. Nie ma znaczenia, jakie okoliczności doprowadziły do oddania pojazdu na auto złom. Zwrot pieniędzy należy Ci się w każdym przypadku.
  5. Wybierasz nasz auto złom, by przeprowadzić procedurę szybko, wygodnie i w pełni legalnie. Zapraszamy!

Powrót do bloga