Dokumenty

 

  Dokumenty potrzebne do zezłomowania pojazdu

 

 

 1. Dowód rejestracyjny

 2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana

 3. Dowód osobisty

 4. Jeżeli samochód będzie oddawany przez inną osobę niż właściciel pojazdu to należy wypisać upoważnienie dla osoby zdającej pojazd  przez właściciela. Upoważnienie nie musi być notarialne – wzór upoważnienia.
 5. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym występują 2 lub więcej właścicieli, których  nie będzie  przy odbiorze. Upoważnienie musi zostać wypisane przez wszystkie osoby będące w dowodzie a nie będące przy odbiorze. Upoważnienie nie musi być notarialne – wzór upoważnienia. 

 

 

W przypadku, gdy jeden z właścicieli nie żyje

Konieczne jest zakończone postępowanie spadkowe – w Sądzie lub poprzez Notariusza. Po postępowaniu właścicielami auta stają się wszyscy spadkobiercy plus osoby wpisane w dowodzie jako współwłaściciele.

 

Dokumenty potrzebne w tym przypadku to

 1. Akt zgonu

 2. Potwierdzenie zakończonego postępowania spadkowego

 3. Dowód rejestracyjny pojazdu

 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana

 5. Dowód osobisty właściciela/właścicieli

 6. Jeżeli samochód będzie oddawany przez inną osobę niż właściciel pojazdu to należy wypisać upoważnienie dla osoby zdającej pojazdów przez właściciela. Upoważnienie nie musi być notarialne – wzór upoważnienia.

 7. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym występują 2 lub więcej właścicieli, których  nie będzie  przy odbiorze upoważnienie musi zostać wypisane przez wszystkie osoby będące w dowodzie a nie będące przy odbiorze. Upoważnienie nie musi być notarialne – wzór upoważnienia. 

Osoby prawne

 1. Dowód rejestracyjny

 2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana

 3. Wypis np. z KRS

 4. Osoba uprawniona do reprezentowania osoby prawnej

 5. Dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot prawny

  Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Ostatnim krokiem jest zawiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zezłomowaniu pojazdu.